Kronen: "Det har også skuffet mig, at min egen nationalbank-direktør ønskede mig aflivet til fordel for EU's nye bastard-valuta, euroen."


Kronen taler ud i dette eksklusive interview:

Euroen er en bastard som næppe overlever

I dag er det over fem år siden danskerne stemte nej til euroen. I den anledning giver den danske krone i dette eksklusive interview sit syn på dansk økonomi og politik - og på euroen, som kronen bramfrit betegner som en bastard-valuta og en monster-kloning!

Af journalist, cand. polit. Frank Dahlgaard

"Folkeafstemningen i september 2000 er noget af det mest pinlige, jeg har oplevet i mit 130-år lange liv. Ikke, at resultatet blev et nej til euroen - og dermed et ja til mig - det er jeg selvfølgelig glad for. Men erhvervslivets og de store politiske partiers euro-kampagne var direkte rettet mod mig og min troværdighed. I syv måneder af 2000 blev jeg konstant bombarderet med falske beskyldninger og påstande. Det var dybt ærekrænkende og uretfærdigt. Jeg hverken var eller er nogen svag valuta. Det har også skuffet mig, at min egen nationalbankdirektør ønskede mig aflivet til fordel for EU's nye bastard-valuta, euroen. Men hun går også i dag rundt med røde ører oppe på direktionsgangen."

Dét siger den danske krone, som hér godt fem år efter folkeafstemningen om euroen har indvilliget i at give et interview til Politiken. Fra de bombesikre kælderrum under Nationalbanken i København gør kronen status over udviklingen i dansk økonomi siden euro-afstemningen:

"Jeg blev spået sygdom og rentestigning, hvis danskerne stemte nej til euroen, men dét gjorde de som bekendt, og i dag er jeg så rask og stærk som nogensinde. Se blot på min rente! Den er faldet, og den er vel at mærke faldet mere end renten i andre lande. I maj-juni 2005 kom min danske rente faktisk ned under den tyske! Og se på min kurs! Jeg er i dag stærk som en god gammel D-mark, og min nationalbankdirektør har nogle gange været nødt til at sænke min rente énsidigt for at bremse tilstrømningen af valuta til Danmark. Så attraktiv er jeg for de internationale finansfolk. Hver eneste dag stemmer de ja til mig! Det viste sig at være en forkert påstand, at Danmark ikke selvstændigt kan sænke sin rente uafhængigt af Den Europæiske Centralbank. Det er sket ved flere lejligheder siden folkeafstemningen i september 2000."

Det er vel legitimt at være tilhænger af euroen, sådan som både den tidligere og den nuværende statsminister er det? De er i øvrigt begge cand. politter, og har forstand på økonomi.

"Ja, selvfølgelig, men det er usagligt at argumentere til fordel for euroen - og dermed for min aflivning - med økonomiske argumenter. Og det var, hvad euro-tilhængerne gjorde. Hvis de blot havde holdt sig til de politiske argumenter, havde det været sagligt."

De må da indrømme, at der er økonomiske fordele for Danmark ved at gå over til EU's fælles valuta. Man slipper f.eks. for at veksle, og ...

Kronen afbryder med et ildevarslende glimt i legeringen: "Tak, jeg kender argumenterne. Selvfølgelig er der oplagte fordele ved at have én stor fælles valuta i hele Vesteuropa, men der er sandelig også en række ulemper. Og når man vejer samtlige økonomiske fordele op mod de økonomiske ulemper, bliver resultatet et stort rundt nul! Dét fastslog de økonomiske vismænd i deres rapport i maj 2000. Heldigvis fastholdt de den økonomiske saglighed under euro-kampagnen. De fastslog, at når man gør hele regnestykket op, så er det temmelig ligegyldigt for dansk erhvervsliv og økonomi, om Danmark fortsætter med mig eller går over til euroen. Udviklingen siden folkeafstemningen har da også givet vismændene ret."

Kurserne på danske aktier faldt da i de første par år efter afstemningen?

Kronen smiler bredt: "Jo, men aktiekurserne er faldet endnu mere i euro-landene. Og i 2004 og 2005 er de danske aktier steget markant i kurs, langt mere end i de fleste andre lande. Den afgørende test var børsens reaktion dagen efter euro-nej'et. Da steg kurserne i Danmark på både aktier og obligationer. Jeg er plejer at udtrykke mig helt kontant: De løj om økonomien. Børsens reaktion viste, at finansverdenen ikke tog euro-folkets argumenter seriøst. Både Nyrup-regeringen og VK-partierne påstod, at et nej til euroen ville betyde højere rente og huslejer, faldende kurser, lavere ejendomspriser, stigende arbejdsløshed, dårligere konkurrenceevne og stop for udenlandske investeringer i Danmark. De sagde, at et nej ville blive alvorligt for dansk økonomi, og de bebudede en finanspolitisk stramning, hvis der blev stemt nej.

Men få måneder efter nej'et fik vi det modsatte: En finanspolitisk lempelse, som dansk økonomi sagtens kunne klare uden negative reaktioner på børsen. Og huspriserne fortsatte med at stige, mens renten og arbejdsløsheden er faldet til historisk lave værdier. Dansk økonomi og beskæftigelse har ikke i min tid været i bedre form, end tilfældet er i dag. Dét er en kendsgerning."

Det gik godt i første omgang, men på længere sigt får en dansk krone-økonomi vel problemer?

"Det mener finansverdenen i hvert fald ikke. Kurserne på danske aktier afspejler jo tilliden til fremtiden, og aktiekurserne steg som bekendt i dagene og ugerne efter afstemningen. Jeg giver ikke fem flade ører for den underlødige euro-kampagne, som fortsat benytter økonomiske argumenter. Hvis udsigterne på længere sigt for dansk økonomi virkelig var mørke, så ville udlandets investeringer i Danmark falde, men det er ikke sket. Tværtimod. Lad mig minde om, at den store amerikanske medicinalkoncern, Biogen, for et år siden besluttede at bygge en helt ny fabrik til 3 milliarder kr. i Danmark. En fabrik, som skal forsyne hele det europæiske marked med medicin. Og Danmark vandt denne kæmpeinvestering i konkurrence med euro-lande som Irland og Holland.
Lad mig også minde om, at det amerikanske kreditvurderingsinstitut, Standard & Poors, kun fem måneder efter det danske euro-nej opvurderede den danske stats kreditværdighed til den absolutte topkarakter, AAA. Dét gør man selvfølgelig ikke, hvis udsigterne for dansk økonomi er blevet forværret."

Vil De ligefrem påstå, at dansk økonomi har det bedre med kronen end med euroen?

"Meget tyder i den retning, ja. Den danske ledighedsprocent er nu nede på det halve af ledigheden i Euro-området. Vores økonomiske vækst er stærkere end i Euro-land. Vores eksportoverskud er langt større (pr. indbygger) end tilfældet er i Euro-land, og Danmark har overskud på de offentlige finanser, mens Euro-land kæmper med store underskud. Det var en stor provokation, da den tidligere økonomiminister, Jelved, under euro-kampagnen betegnede euroen som "en fantastisk succes". Det er da mig, som både var og er en succes. Men jeg skulle bare aflives og erstattes med en bastard-valuta."

Det lyder, som om De er jaloux på deres storebror, euroen?

"Den er ikke min storebror! Jeg er 124 år ældre end dén euro-baby. Den er en monster-kloning. En bastard! En krydsning af D-mark, lire, drachmer, pesetas, finmark, osv. Ikke noget kønt syn, og den er næppe levedygtig på sigt. Kan man forestille sig, at tyskerne vil have fælles valuta og økonomi med Polen og de andre østlande, som er på vej ind i EU og med tiden derfor også i ØMUen? Og en del år ude i fremtiden kommer måske også Rumænien og Bulgarien med - og måske endda Tyrkiet?? Nej, euroen er ikke fredens eller stabilitetens projekt, men stridens og de selvskabte problemers projekt. Jeg er bestemt ikke jaloux, men jeg føler mig ærlig talt lidt overset midt i min historiske succes."

Men har den nu afgåede nationalbankdirektør Bodil Nyboe Andersen, ikke været en god chef for den danske pengepolitik?

Kronen fnyser: "Bodil Nyboe blev ved sin afgang betegnet i aviserne som "kronens vogter". Det er jo latterligt. Tænker de journalister da aldrig en selvstændig tanke. Hun ville aflive mig til fordel for euro-bastarden. Det er da en køn vogter, som vil afskaffe det, man er sat til at vogte."

^ ^